XTNT is trots sponsor van Vakbeurs Mobiliteit

XTNT Experts in Traffic and Transport is trots sponsor van Vakbeurs Mobiliteit!

XTNT Experts in Traffic and Transport onderzoekt en ontwikkelt oplossingen voor de huidige en te verwachten verkeers- en vervoersproblemen en begeleidt de implementatie van deze oplossingen. Dit doen ze met en voor hun opdrachtgevers, bestuurders, verkeersdeelnemers en belanghebbenden. In de projecten kijken ze verder dan de verkeerskundige inhoud: ze het proces, kijken over de grenzen van het vakgebied en zetten de gebruiker en het veranderen van zijn mobiliteitsgedrag centraal.

Tijdens de beurs zal Kai Feldkamp van XTNT twee lezingen verzorgen in de Wilgenzaal:

• 'Innovatieve hinderbeperking bij wegwerkzaamheden', op woensdag om 11:30
• 'Wegwerkzaamheden als katalysator voor een mindshift' op donderdag om 13:45

Zien we u daar ook?

Kijk voor meer informatie op www.xtnt.nl