Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid.

De vereniging richt zich vooral op de thema's openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het GNMI zorgt voor rechtstreeks inhoudelijk overleg tussen gemeenten, ministeries en andere organisaties. Wij richten ons daarbij op het uitwisselen van kennis, het behartigen van gemeentelijke belangen en de uitvoering van inhoudelijke projecten.

  • Stay Safe & Go Easy

    Veilig naar een fysieke vakbeurs!

  • Hoe houden we Nederland mobiel?

  • Stay Safe & Go Easy

    Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

  • Hoe houden we Nederland mobiel?

x

Wat is STAY & GO?