Stedelijke bereikbaarheid: meten is weten

Veel verkeersmaatregelen en investeringen voor verkeer en vervoer worden gedaan vanuit een politieke agenda. De wethouder wil iets doen om de burger tevreden te stellen, en als dit klaar is, hoeft niemand te weten of het gewerkt heeft.

De verkeersprofessional is altijd aangeleerd dat het belangrijk is om beleidskeuzes goed te onderbouwen met feiten en cijfers. Niet alleen aan de voorkant, maar liefst ook in de uitvoering. Maar monitoring en diverse vormen van evaluatie worden vaak vergeten en dat gaat uiteindelijk ten koste van de (kosten)effectiviteit van het verkeersbeleid.

Marco van Burgsteden zal aan de hand van verschillende voorbeelden in Nederland laten zien waarom het toch belangrijk is om deugdelijk onderzoek te integreren in het dagelijks werk van de verkeersprofessional. Hoe kun je monitoring en evaluatietechnieken beter inpassen om de stad beter bereikbaar te maken?

  • Marco van Burgsteden
    Marco van Burgsteden

    CROW

Locatie: Hoofdpodium
Datum: 23/11/2017
Begin: 14:00
Einde: 14:45