Realtime voorspellingen verkeersaanbod

Het juist voorspellen van de wachtrijlengte geeft inzicht in de toekomstige toestand van het verkeer, zodat daarop kan worden geanticipeerd door de VRI en door de systemen in de verkeerscentrale. Dit levert direct verbetering in de doorstroming op. De provincie deelt haar ervaringen hoe machine learning algoritmes van 10 kruispunten bij de voorspelling van wachtrijlengte kunnen helpen. Door deze voorspellingen toe te passen op alle verkeerslichten van de provincie is de huidige aanname dat de doorstroming in het netwerk met 4-10% kan worden verbeterd.

  • Harm Jan Mostert
    Harm Jan Mostert

    Projectleider Verkeersmanagement, Provincie Noord-Holland

Locatie: Lindenzaal
Datum: 27/11/2019
Begin: 11:30
Einde: 12:00
  • Hoe houden we Nederland mobiel?

  • Hoe houden we Nederland mobiel?

x

Vakbeurs Mobiliteit is jarig!