Fietspad van de Toekomst als duurzame oplossing voor stedelijke druk

Fietsen is niet alleen gezond, een goede fietsinfrastructuur houdt steden bereikbaar en leefbaar.

Overheden hebben bij het inrichten van de openbare ruimte gelukkig steeds meer aandacht voor de fietsinfrastructuur. Ook wordt er steeds meer rekening gehouden met 'de fiets' binnen mobiliteitsvraagstukken. De rijksoverheid ondersteunt en stimuleert dit.

De opmars van (snelle) elektrische fietsen legt daarnaast een steeds grotere focus op een veilige fietsinfrastructuur. Met andere woorden: fietspaden worden steeds diverser en complexer. Er ontstaan fietssnelwegen, lokale fietsroutes en recreatieve routes. Allen met specifieke gebruik- en ontwerpeisen.

Hoe kom je tot een integraal ontwerp waarbij rekening gehouden is met de groeiende verstedelijking? Met andere woorden: hoe ziet het fietspad van de toekomst er eigenlijk uit?

  • Anno Drenth
    Anno Drenth

    Tauw

Locatie: Hoofdpodium
Datum: 23/11/2017
Begin: 11:00
Einde: 11:45