Risicogestuurd beleid met CROSS (Clusters van Risico’s op basis van Ongevallen & Snelheden Statistiek)

Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit presenteert Erik Donkers voor het eerst de methodiek achter CROSS en de praktische toepassing ervan.

Te hard rijden verhoogt het risico op ernstige ongevallen. Hoe hoger de overschrijding des te groter is het risico op een ongeval én het risico op een ernstige afloop. Toch blijkt uit praktijkcijfers dat niet zonder meer kan worden gesteld dat op wegen waar te hard wordt gereden het aantal (ernstige) ongevallen aan de te hoge snelheid is te wijten.

VIA ontwikkelde daarom CROSS (Clusters van Risico's op basis van Ongevallen & Snelheden Statistiek). Hiermee worden het snelheidsrisico én het ongevallenrisico van een bepaald traject met elkaar gekruist in een prioriteiten-matrix. Direct is zichtbaar wat aandacht nodig heeft: de aanpak van ongevallen, handhaving op snelheidsovertredingen of verbetering van de weginrichting. Zo helpt CROSS het aantal hardrijders te verlagen én (ernstige) snelheidsgerelateerde ongevallen te reduceren. Een innovatieve tool dus om te komen tot een risicogestuurde aanpak, zoals geïntroduceerd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

CROSS is direct inzetbaar voor beleidsmakers en (politieke) agendasetting. Bovendien kan CROSS worden gebruikt voor monitoring en evaluatie.

Erik Donkers vertelt graag hoe CROSS u kan helpen om te komen tot een risicogestuurd beleid op snelheid.

  • Erik Donkers
    Erik Donkers

    Directeur VIA

Locatie: Elzenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 11:30
Einde: 12:05