Masterclasses voor wegbeheerders DEEL 3: ‘TLEX voor wegbeheerders’ binnen Talking Traffic’

Welke functie(s) vervult TLEX in de keten van Talking Traffic? Wat merken wegbeheerders hiervan? Wat wordt van hen verwacht in relatie tot TLEX? De nieuwe webapplicatie voor wegbeheerders om iVRI's aan te sluiten op TLEX wordt tijdens deze masterclass stapsgewijs en op interactieve wijze doorlopen.

Na deze masterclass zijn (de meeste van) uw vragen over TLEX beantwoord! Voor andere vragen is een handreiking "TLEX voor wegbeheerders" beschikbaar.

  • Paul Potters

    Monotch

Locatie: Iepenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 14:30
Einde: 15:05