Masterclasses voor wegbeheerders DEEL 2: ‘Security en ICT binnen Talking Traffic’

Spreker Security: Gijs Withagen (KienIA)

Wat vraagt (cyber)security van wegbeheerders in relatie tot iVRI's? Wat houden de wettelijke verplichtingen voor overheden precies in en wat vraagt dit van hen? Hoe kunnen ze hieraan voldoen? Welke hulpmiddelen en afspraken zijn er die overheden kunnen ondersteunen? Welke ondersteuning biedt het landelijke programma Talking Traffic voor security en ICT in relatie tot iVRI's?

Na deze masterclass zijn (de meeste van) uw vragen over (cyber) security beantwoord! Voor andere vragen is een handreiking "(Cyber)security in relatie tot iVRI's voor wegbeheerders" beschikbaar.

Spreker ICT: Menno Malta (Monotch)

Welke ICT vraagt een iVRI om goed te kunnen functioneren in de keten van Talking Traffic? Waarop is dat gebaseerd en welke keuzes zijn er voor wegbeheerders? Hoe kunnen zij voldoen aan deze functionele en technische eisen? Welke hulpmiddelen en afspraken zijn er, die overheden kunnen ondersteunen? Welke ondersteuning biedt het landelijke programma Talking Traffic op het gebied van ICT in relatie tot iVRI's?

Na deze masterclass zijn de meeste van uw vragen over ICT voor iVRI's beantwoord! Voor de andere vragen is een handreiking "ICT in relatie tot iVRI's voor wegbeheerders" beschikbaar.

  • Gijs Withagen

    KienIA

  • Menno Malta

    Monotch

Locatie: Iepenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 13:45
Einde: 14:20