Verkeersmanagement in het google tijdperk – een handelingsperspectief voor wegbeheerders

Doorgaand verkeer in woonwijken, ongewenste sluiproutes, vrachtverkeer door de stad in plaats van op de ring, verkeer dat milieuzones negeert. Het aantal klachten groeit, maar serviceproviders beschikken niet altijd over de juiste informatie om weggebruikers ook een passend advies te geven. Wegbeheerders binnen het samenwerkingsverband LVMB maken plannen om de dataontsluiting naar een hoger plan te tillen. Waarom is dit verstandig en vooral, wat levert dit op?

  • Folkert Bloembergen

    RWS

  • Vincent Lau

    Gemeente Amsterdam

Locatie: Iepenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 15:15
Einde: 15:50