Innovatieve hinderbeperking bij wegwerkzaamheden

Mobiliteit in Nederland neemt toe en we gebruiken onze netwerken steeds intensiever met alle modaliteiten. Daar komt bij dat Nederland voor een enorme golf van onderhouds- en renovatie wegwerkzaamheden staat, waardoor er veel meer verstoringen in het netwerk gaan optreden. Wegbeheerders spreken van 'de grootste onderhoudsopgave ooit' en zijn op zoek naar slimme en effectieve maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Deze presentatie geeft wegbeheerders een concreet handelingsperspectief voor een aanpak die traditionele maatregelen combineert met smart mobility. Hoe kom je steeds tot de beste mix van maatregelen? Hoe betrek je de gebruiker van planfase tot uitvoering? Hoe zorgt samenwerking tussen overheden en met markpartijen voor een integrale en gebiedsgerichte werkwijze?

  • Kai Feldkamp
    Kai Feldkamp

    XTNT

Locatie: Wilgenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 11:30
Einde: 12:05