Een landelijk Request for Proposals (RfP’s) voor decentrale overheden

Om decentrale overheden te ondersteunen bij het contractueel gaan afnemen van iDiensten is een landelijk request for prososal gemaakt voor:

 • Decentrale overheden die een bediencentrale hebben en willen houden, maar de eigen uitvoering slimmer, beter en goedkoper willen organiseren (cluster 1).
 • Decentrale overheden die een bediencentrale hebben en willen houden, maar willen kunnen terugvallen op bediening van de eigen centrale en systemen door anderen (cluster 2).
 • Decentrale overheden zónder bediencentrale. Hier kan 'bediening as a service' volledig worden afgenomen op abonnementsbasis (cluster 3).

In het landelijk request for prososal zijn voor alle mogelijke iDiensten in ieder cluster de volledige specificaties uitgeschreven ('eisen en wensen'). Gemeenten en provincies kunnen via een cafetaria-model eenvoudig die iDiensten afnemen die zij zelf willen.

 • Gerard Martens

  (GM Advies)

 • Koen Idzinga

  (KI Advies)

 • Marcel Westerman

  (MWE Advies)

 • André Loos

  Landelijk programmamanager (Landelijk Programma iCentrale)

Locatie: Lindenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 16:00
Einde: 16:30