Stappenplan voor het afnemen van een iDienst door decentrale overheden

Om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het afnemen van iDiensten is een stappenplan ontwikkeld, dat in deze sessie wordt toegelicht.

In vijf logische stappen wordt vanuit het eigen beleid en uitvoeringskaders verkend welke iDiensten zinvol zijn en wordt een passende road map gemaakt. De te behalen kwaliteit wordt uitgedrukt in prestatieafspraken. Vervolgens wordt bepaald wat een decentrale overheid zelf wil doen en wat private partijen leveren als iDienst. Van die keuze worden de maatschappelijke kosten en baten berekend.

Nadat in een landlelijk request for proposal de private iDiensten zijn uitgevraagd, zet de gemeente of provincie met de gekozen private aanbieder samen de laatste stap: van leren naar presteren.
  • Gerben Quirijns

    (Arcadis)

  • Rob van Hout

    (Sweco)

  • Marcel Westerman

    (MWE Advies)

Locatie: Lindenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 15:15
Einde: 15:50