Eventmanagement ‘as a service’ voor decentrale overheden en private (event)partijen; live toepassing met een pop-up centrale voor de TT-Assen

Grote evenementen leiden vaak tot files in de regio, met hinder voor bezoekers en de omgeving. Event Management as a Service (EMaaS) minimaliseert deze overlast.

Weggebruikers worden geïnformeerd en begeleid door in-car systemen, wegkant en parkeerverwijzingen. Real-time zicht op de weg en de parkeercapaciteit maakt maximale doorstroming mogelijk.

Bij de MOTO GP Assen (TT) is dit live toegepast: de bezoekersstromen (op de weg en het TT-terrein) zijn gecoördineerd door een team van publiekprivate partijen. Met camera's en virtuele DRIPs, in combinatie met een pop-up iCentrale lukte het om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren bezoekers op tijd te laten arriveren.

Wij laten u graag zien hoe EMaaS ook bij uw events de doorstroming en bereikbaarheid kan verbeteren.

 • Jasper Caerteling

  (Arcadis)

 • Paul van Beek

  (Goudappel)

 • Eugène de Geus

  (Trigion)

 • Henk Heijman

  (Gemeente Assen)

Locatie: Lindenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 13:45
Einde: 14:20