1e KPI gestuurde verkeers- en tunnelmanagementcentrale van Nederland: Een feit!

Uw bediencentrale moet optimaal functioneren tegen zo laag mogelijke kosten. Maar hoe meet je optimale dienstverlening? En welke afspraken maak je om de kwaliteit te blijven verbeteren?

Veel centrales worden uitsluitend beoordeeld op ''dat het draait'. Dan ontbreekt de relatie met effecten 'op straat'. Provincie Noord-Holland legt de lat bewust hoger. Sinds juni 2018 werkt haar KPI gestuurde VerkeerManagement Centrale (VMC) met een private partij op basis van een prestatiecontract. De Tunnelmanagement Centrale (TMC) werkt zo al drie jaar.

We laten zien hoe prestatiegericht werken in de praktijk tot stand komt en hoe je KPI's selecteert voor het cont(r)act met leveranciers van de iDienst Verkeersmanagement as a service. We gaan graag met u in dialoog over de kansen die KPI-sturing van bediencentrales ook uw organisatie biedt.

  • Gerben Quirijns

    (Arcadis)

  • David Rus

    (Provincie Noord-Holland)

  • Jan Willem Plomp

    (Provincie Noord-Holland)

Locatie: Lindenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 11:30
Einde: 12:05