Landelijk programma iCentrale; overall view van twee jaar resultaat gericht werken aan publiekprivate innovatie die werkt!

14 private partijen en 6 decentrale overheden hebben de afgelopen 2 jaar gezamenlijk gewerkt aan een fundament en deze beproefd om te komen tot landelijke diensten voor "Mobiliteit,Veiligheid en slimme Centrales as a Service".

Dit fundament van het landelijk programma iCentrale bestaat uit ca. 100 deliverables en producten, 10 landelijke CROW standaards en 15 praktijkcases. De ontwikkelde iDiensten ('as a service') hebben betrekking op de volgende domeinen:

  1. Bedienen en bewaken van tunnels;
  2. Op afstand bedienen en bewaken van bruggen en sluizen;
  3. Uitvoeren van operationeel en tactisch verkeersmanagement;
  4. Uitvoeren van stadstoezicht en -beheer;
  5. Organiseren van crowdmanagement;
  6. Verzorgen van parkeermanagement en -beheer.

Met deze transitie kunnen de netwerkprestaties van stads- en wegbeheerders aanzienlijk verbeteren en kunnen de structurele exploitatiekosten van centrale bediening in Nederland fors worden gereduceerd.
  • André Loos

    Landelijk programmamanager (Landelijk programma iCentrale)

Locatie: Lindenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 10:45
Einde: 11:20