Intermediar verkeersmanager in opmars

De rolverdeling tussen aannemers, service providers en wegbeheerders in onder meer werk in uitvoeringsprojecten is aan het verschuiven. Voornamelijk als het gaat om de domeinen verkeersmanagement en verkeersinformatie. Serviceproviders (leveranciers van navigatiesystemen en apps) vervullen hierin een belangrijk puzzelstuk. De rol van een onafhankelijke partij die tussen deze partijen in staat, de ''intermediair'', maakt zijn opmars. Middels praktijkvoorbeelden wordt dit nieuwe landschap en de opkomst van deze zogeheten ''intermediair'' geschetst (veelal ondersteund middels ons eigen servicecentrum) en worden de verhoudingen tussen de verschillende partijen weergegeven en de nieuwe kansen die dit bied. Dit landschap schept tevens nieuwe business modellen.

  • Mark Olivierse
    Mark Olivierse

    MAP traffic management

Locatie: Wilgenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 14:30
Einde: 15:05