Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)

Het Nederlands Verplaatsingpanel. Een nieuwe databron die verplaatsingsgedrag van een representatieve groep Nederlanders nauwkeurig in kaart brengt. Een unieke en actuele databron met tal van toepassingsmogelijkheden. Voor beleidsevaluatie en monitoring, kalibratie van verkeersmodellen, locatieonderzoek, activiteitenanalyses etc.

De longitudinale data in deze bron maken het mogelijk om de gevolgen van allerlei veranderingen, zowel bij personen als in de buitenwereld, direct waar te nemen in het verplaatsingsgedrag van mensen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Gebruikers van deze data kunnen ook direct vragen stellen aan de panelleden en zo vragenlijstonderzoek en gedragsmetingen onmiddellijk koppelen.

  • Peter van der Mede
    Peter van der Mede

    DAT.Mobility

  • Joost de Bruin
    Joost de Bruin

    DAT.Mobility

Locatie: Elzenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 15:15
Einde: 15:50