Wat zijn de gevolgen van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden?

Welke impact hebben zelfrijdende voertuigen op steden en platteland? De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben door Arcadis en TNO laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de komst van de zelfrijdende voertuigen. De onderzoekers werkten verschillende scenario's uit voor de effecten van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. Wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid? En wat is de impact op het openbaar vervoer in de toekomst? Hoe worden de onderzoeksresultaten gebruikt als bouwstenen voor de koers Smart Mobility van de provincie en in het Programma Smart Mobility van Vervoerregio Amsterdam ? En wat zijn de ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland?

  • Parvin Hoseini
    Parvin Hoseini

    Beleidsmedewerker Mobiliteit/Smart Mobility bij Provincie Noord-Holland

  • Hendrik Jan Bergveld
    Hendrik Jan Bergveld

    Senior adviseur Mobiliteit bij Arcadis

Locatie: Wilgenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 10:45
Einde: 11:20