De veiligheidseffecten van wegmarkering op doorfietsroutes

Wegmarkering is gelukkig heel gewoon: omdat ze zo goed voor de verkeersveiligheid zijn, zijn alle provinciale en rijkswegen er mee uitgerust. Alleen voor tweerichtingsfietspaden is er enkel een kort streepje in het midden van de weg voorgeschreven. Omdat het aantal (eenzijdige) ongevallen onder fietsers jaar in jaar uit toeneemt, is de verbetering van de fietsveiligheid een hebben wij in samenwerking met de provincie Utrecht een aantal proefvakken ingericht en het gedrag en de ervaringen van de fietsers gemonitord. De resultaten van dit onlangs afgeronde onderzoek willen wij graag met u delen.

  • Bas Hendriksen
    Bas Hendriksen

    Loendersloot Groep

  • Mariëtte Pol
    Mariëtte Pol

    KeuzeWeg

Locatie: Elzenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 12:15
Einde: 12:50