Wegennet gaat intelligentie van weggebruikers benutten

Verkeersmanagement richt zich traditioneel op het geleiden van verkeersstromen over het wegennet. Nu waren we al gewend dat bestuurders van voer- en vaartuigen intelligente mensen zijn die alle aangereikte verkeersregels, verkeersinformatie en geleiding naar hun eigen hand zetten. Soms in het voordeel, maar vaak ook in het nadeel van de doelen die verkeersmanagers nastreven. De logische vervolgstap in verkeersmanagement is dan ook de intelligentie van de (vaar)weggebruikers bewust aan te spreken. Hoe dat er uit gaat zien bespreken we via concrete praktijkvoorbeelden in deze sessie.

  • Paul van Koningsbruggen
    Paul van Koningsbruggen

    Technolution

Locatie: Wilgenzaal
Datum: 28/11/2018
Begin: 13:00
Einde: 13:35