Bepalen V85-waarden uit FCD-gegevens

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft NDW - Nationale Databank Wegverkeersgegevens onderzocht of het mogelijk is om de V85 waarden te bepalen uit de gegevens van de Floating Car Data (FCD) levering.

De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. De V85 wordt van oudsher veelal bepaald met lusmetingen, wat als nadeel heeft dat de V85-waarde slechts op enkele plekken bekend is. Door gebruik te maken van de huidige FCD-levering van NDW wordt de investering in FCD niet alleen efficiënter benut, maar kan de V85 voor het gehele wegennet worden bepaald.

In een eerdere analyse is er een duidelijk verband gevonden tussen het aantal snelheidsoverschrijdingen in de FCD en de V85-waarde. Deze onderzoeken hebben zich met name gericht op provinciale wegen. Nu zal worden verteld over de uitbreiding naar gemeentelijke en rijkswegen, zodat een landelijke uitrol mogelijk wordt gemaakt.

  • Marthe Uenk
    Marthe Uenk

    NDW - Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Locatie: Wilgenzaal
Datum: 29/11/2018
Begin: 11:30
Einde: 12:05