NM Magazine Ontwerpatelier

Talking Traffic: wat kunnen we ermee? Een unieke sessie gegeven door NM Magazine

De afgelopen jaren heeft de sector fors geïnvesteerd in nieuwe kennis, nieuwe systemen en nieuwe applicaties om netwerkmanagement naar een hoger niveau te tillen. Deze vernieuwingsslag dient zich aan onder verschillende namen: Traffic Management 2.0, Cooperative Traffic Management en Enhanced Traffic Management. In Nederland is dat bijvoorbeeld gebeurd onder de vlag van Talking Traffic.

Als we door die ontwikkelingen heen kijken, waar gaat het dan eigenlijk om? Hoe gaat het ons helpen de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, de kwaliteit van verplaatsen te verbeteren en het wegennet beter te benutten? Wat kunnen we met de nu beschikbare 'toolbox' aan systemen, data en applicaties?

In het NM Magazine Ontwerpatelier geven we antwoord op deze vragen. Na een plenaire openingssessie gaat u, met andere experts, aan de hand van casussen verkennen hoe we nieuwe oplossingen en processen kunnen inzetten om actuele mobiliteitsuitdagingen aan te gaan. De resultaten van het Ontwerpatelier worden zelfs gerapporteerd in de komende uitgaven van NM Magazine.

Kom meepraten, meedenken en kennis uitwisselen tijdens deze unieke sessie van het NM Magazine Ontwerpatelier.

Waar en wanneer?
Elzenzaal | woensdag 27 november | 13.00 - 16.00 uur