Eerste lezingen bekend

Tijdens Vakbeurs Mobiliteit kunt u op beide dagen aanschuiven bij tientallen lezingen. Deze sessies zijn de ideale manier om over allerlei onderwerpen diepgaande en specialistische kennis op te doen. Bovendien zijn de lezingen geheel gratis!

Hieronder vindt u alvast een greep uit ons uithoudelijk programma. U blijft helemaal up-to-date over nieuwe toevoegingen en details via onze nieuwsbrief.

Zijn we klaar voor de verbonden en zelfrijdende auto?

Jeroen Brouwer
(Sweco)

Aan aandacht geen gebrek, maar zijn we in Nederland klaar voor de zelfrijdende auto? Met Talking Traffic zijn we op de goede weg, maar is dit de eindbestemming of is er nog veel meer mogelijk? In deze presentatie kijken we naar de innovaties vandaag samen met de innovaties van morgen!

Modelgestuurde netwerkregelingen

Herman van der Vliet
(Dynniq)

Modelgestuurde netwerkregelingen: een zegen voor iedere weggebruiker?! Zowel de drukte als dynamiek van het verkeer neemt sterk toe. Ook bevinden we ons in de opmaat naar geautomatiseerd rijden en IoT toepassingen. Een kruispunt is een belangrijke bottleneck voor alle modaliteiten in de stedelijke omgeving. De huidige regelingen zijn niet meer houdbaar maar de huidige beweging naar iVRI's (Talking Traffic) levert nieuwe mogelijkheden. Waarom hebben modelgebaseerde netwerkregelingen wel de toekomst? Hoe is het mogelijk om alle modaliteiten optimaal te bedienen? Wat zijn de (positieve en minder positieve) ervaringen en effecten tot nu toe? Bovenstaande vragen staan centraal in de prikkelende en inspirerende lezing waar verkeerskunde en techniek hand in hand gaan.

Verkeersoptimalistatie met verkeersdata van Google Maps

Jelle Draijer & Jeffrey Benning
(Localyse)

In september 2017 heeft Localyse de tool ODIQ geïntroduceerd en heeft men voor het eerst de Floating Car Data op basis van Google Maps data kunnen inzetten voor diverse use-cases. Nu we een jaar verder zijn vertellen we u graag welke gebruikers, use-cases en toepassingen er bij zijn gekomen, welke functionaliteit uitbreidingen ontwikkeld zijn en wat nu de verschillen tussen ODIQ en andere FCD oplossingen precies zijn. Met het bijwonen van deze sessie bent u goed op de hoogte welke voordelen Google Maps Floating Car Data vanuit ODIQ biedt voor uw verkeersmanagement processen.

Bepalen V85-waarden uit FCD-gegevens

Marthe Uenk
(NDW - Nationale Databank Wegverkeersgegevens)

V85-waarden bepalen uit Floating Car Data In opdracht van het ministerie van IenW heeft NDW onderzocht of het mogelijk is om de V85 waarden te bepalen uit de gegevens van de Floating Car Data (FCD) levering. De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. De V85 wordt van oudsher veelal bepaald met lusmetingen wat als nadeel heeft dat de V85-waarde slechts op enkele plekken bekend is. Door gebruik te maken van de huidige FCD-levering van NDW wordt de investering in FCD niet alleen efficiënter benut maar kan de V85 voor het gehele wegennet worden bepaald. In een eerdere analyse is er een duidelijk verband gevonden tussen het aantal snelheidsoverschrijdingen in de FCD en de V85-waarde. Deze onderzoeken hebben zich met name gericht op provinciale wegen. Nu zal worden verteld over de uitbreiding naar gemeentelijke en rijkswegen, zodat een landelijke uitrol mogelijk wordt gemaakt.

Wegennet gaat intelligentie van weggebruikers benutten

Paul van Koningsbruggen
(Technolution)

Verkeersmanagement richt zich traditioneel op het geleiden van verkeersstromen over het wegennet. Nu waren we al gewend dat bestuurders van voer- en vaartuigen intelligente mensen zijn die alle aangereikte verkeersregels, verkeersinformatie en geleiding naar hun eigen hand zetten. Soms in het voordeel, maar vaak ook in het nadeel van de doelen die verkeersmanagers nastreven. De logische vervolgstap in verkeersmanagement is dan ook de intelligentie van de (vaar)weggebruikers bewust aan te spreken. Hoe dat er uit gaat zien bespreken we via concrete praktijkvoorbeelden in deze sessie.

Slim beheer levert geld en tevreden klanten op

Stefan Morssink
(Business Innovatie Manager bij HTC parking & security)

Het beheer van Speedgates en voertuig-entrees kan veel effectiever, zo blijkt uit onderzoek onder beheerders van parkeergarages bij gemeente, VVE's en commerciële beheerders. Stefan Morssink bespreekt aan de hand van de 'customer journey van beheer' het onderzoek, de inzet van IoT-technologie (Internet of Things), en de resultaten die geboekt zijn om zowel beheertaken eenvoudiger te maken als de kosten van service en onderhoud te verlagen.

Van C-ITS naar autonomous driving!

Jan Cools
(Co-CEO Be-Mobile)

Welke extra (beinvloedings-) mogelijkheden geeft me dat als wegbeheerder en welke extra verantwoordelijkheden komen daar bij kijken? Wegbeheerders hebben een boodschap voor hun klant, de weggebruiker die nu benadert wordt via allerlei traditionele manieren zoals Matrixborden, VRI's, DRIP's/tekstborden , websites met pre-trip informatie. Dat is aan het veranderen door Location Based Traffic Management / In-Car informatie Als je daar nu al mee aan de slag bent/gaat dan sorteer je al voor op de informatiebehoefte die zelfrijdende voertuigen ook hebben. Omdat de keten niet meer geheel publiek is vind er ook een verschuiving plaats in de verantwoordelijkheden. Wil jij ook weten waar die begint en waar die eindigt voor de wegbeheerder?

De veiligheidseffecten van wegmarkering op doorfietsroutes

Bas Hendriksen & Mariëtte Pol
(Loendersloot Groep & KeuzeWeg)

Wegmarkering is gelukkig heel gewoon: omdat ze zo goed voor de verkeersveiligheid zijn, zijn alle provinciale en rijkswegen er mee uitgerust. Alleen voor tweerichtingsfietspaden is er enkel een kort streepje in het midden van de weg voorgeschreven. Omdat het aantal (eenzijdige) ongevallen onder fietsers jaar in jaar uit toeneemt, is de verbetering van de fietsveiligheid een hebben wij in samenwerking met de provincie Utrecht een aantal proefvakken ingericht en het gedrag en de ervaringen van de fietsers gemonitord. De resultaten van dit onlangs afgeronde onderzoek willen wij graag met u delen.

Meer ouderen in het openbaar vervoer met laagdrempelige interventies

Harmen Krusemeijer
(DTV Consultants)

Hoe verleid je de groeiende doelgroep 65-plussers (meer) te gaan reizen met het openbaar vervoer (OV)? De Regio West-Brabant investeert de afgelopen jaren veel in toegankelijkheid van het OV. Ook de beleving (de mentale toegankelijkheid) krijgt veel aandacht met specifieke projecten. En dat werkt: uit de evaluatie komt naar voren dat ruim een kwart tot een derde van de senioren die deelname aan interventies zoals OV Opstapdagen of het Reisloket meer met OV is gaan reizen. Naast West-Brabant starten dit najaar projecten in Delft en in Gelderland met deze laagdrempelige interventies. Harmen Krusemeijer van DTV Consultants geeft in deze sessie een inkijkje in de succesfactoren van de aanpak.

Landelijk programma iCentrale

Meerdere sprekers
(iCentrale)

Nu het programma iCentrale Fase 2 ca. 100 deliverables en producten, 10 landelijke CROW standaards hebben opgeleverd, willen de 13 deelnemende bedrijven en 6 decentrale overheden met trots hun resultaten laten zien: volwaardige private multi-domein iDiensten! De ontwikkelde iDiensten hebben betrekking op de volgende domeinen:

  1. Bedienen en bewaken van tunnels as a service
  2. Op afstand bedienen en bewaken van bruggen en sluizen as a service;
  3. Uitvoeren van operationeel en tactisch verkeersmanagement as a service;
  4. Uitvoeren van stadstoezicht en -beheer as a sevice;
  5. Organiseren van crowdmanagement en/of cameratoezicht as a service;
  6. Verzorgen van parkeerbeheer en -management as a service.

Met de ontwikkelde en beproefde iDiensten willen de publieke en private partijen een transitie bewerkstelligen die alleen gezamenlijk kan worden gerealiseerd:

  • Van: in eigen publiek beheer uitvoeren van deze diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein;
  • Naar: geïntegreerde diensten door ook private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen.

Landelijk programma iCentrale geeft op 28 november in de Lindenzaal de gehele dag presentaties over praktijktoepassingen waar u als stads- en wegbeheerders meteen mee aan de slag kunt!