Lime

Slimme mobiliteit voor de moderne wereld

Lime is gebaseerd op een eenvoudig idee dat alle gemeenschappen toegang verdienen tot slimme, betaalbare mobiliteit.

Door een rechtvaardige verdeling van gedeelde scooters, fietsen en doorvoervoertuigen willen we de afhankelijkheid van persoonlijke auto's voor vervoer over korte afstanden verminderen en toekomstige generaties een schonere en gezondere planeet nalaten.

Lime verbindt rijders met de mensen en plaatsen die er het meest toe doen, brengt steden bij elkaar en versterkt het leven in de stad.

x

Nu ook in België: