Ingenieursbureau Bovon

Bovon is een ingenieursbureau dat met meer dan 40 jaar ervaring in de tunnelbouw een uniek concept heeft ontwikkeld. Bouwen volgens het Bovon-concept betekent voor u lagere kosten, korte projecttijden, duurzame bouw met lage CO2-uitstoot en minimale omgevingsbelasting. Het bestaande verkeer wordt minimaal gehinderd tijdens de bouw, dikwijls zonder wegomlegging.

BOVON TunnelGraafMethode (TGM)

Het BOVON systeem is gebaseerd op een TunnelGraafMachine die voorzien is van grondfrezen. Binnen de machine worden L-vormige, prefab tunnel-elementen tot een rechthoekige buis geconstrueerd.

De Tunnelgraafmachine verplaatst zich met behulp van hydraulische cilinders die zich afzetten tegen de laatst aangebrachte tunnelelementen. Omkeerbaar toerental geregelde grondfrezen graven de grond af naar een met water gevulde drukkamer. Zandpompen voeren het afgegraven water-grond mengsel af. Per shift kunnen 8 complete elementen worden geplaatst, wat neerkomt op een productie van 12 tot 24 meter. De TGM wordt onder keur gebouwd waarbij veel aandacht is geschonken aan veilig bouwen.
Toepassingen van het TGM-concept zijn:

  • Fietstunnels;
  • Verkeerstunnels;
  • Leidingtunnels;
  • Parkeergarages;
  • Dijkverhogingen;
  • Verdiepte wegen;
  • Onderdoorgangen;
  • Als alternatief voor aquaducten.

De tunnels kunnen hierbij (vlak) onder het maaiveld of water liggen of er kan worden gewerkt volgens het 'open sleuf principe'. Hierbij wordt een U-bak aangebracht die later gesloten kan worden met prefab dakplaten.

x

Nu ook in België: