New Movements in Transport & Mobility

NMTM is een community opgericht in mei 2017, welke wil bijdragen aan het verbinden, verbreden en vernieuwen van het vakgebied transport en mobiliteit, met als doel een duurzame vitale mobiele samenleving.

Het vakgebied is volop in beweging. Vaak door invloed vanuit andere domeinen, maatschappelijke ontwikkelingen, technologische veranderingen of disruptieve innovaties. Om voldoende grip te houden op al deze ontwikkelingen is het nodig om de complexiteit van de vraagstukken te doorgronden. En te bezien hoe deze zich vertalen naar de ruimtelijke organisatie, de inrichting en het gebruik daarvan in Nederland. Dit besef vraagt om een verruiming van onze denk- en werkwijze. Filosofen zijn geoefend in het bevragen van aannames, het bieden van nieuwe inzichten en het aandragen van handelsperspectieven. Hierdoor zijn ze een belangrijke externe partij die deze ontwikkeling in perspectief kunnen brengen. Het project streeft ernaar denkers en beleidsmakers te verbinden en samen naar de brede betekenis van mobiliteit te zoeken.

x

Nu ook in België: