Tjinco - Leer in het Verkeer

Leer in het Verkeer is een verkeerseducatief programma voor kinderen van 1 tot en met 6 jaar, gebaseerd op Dick Bruna-illustraties. Grote kracht van het programma is de combinatie van lesmaterialen voor in de klas, thuis, op het schoolplein en in de schoolomgeving. Terwijl kinderen in de klas in theorie leren over het verkeer, kunnen zij met het verkeersplein materiaal van Leer in het Verkeer oefenen in een beschermde omgeving. Plaatsing van bijbehorende les- en attentieborden langs de school-thuisroute betrekt ook ouders bij de les én maakt van de schoolomgeving een duurzaam veilige schoolzone. Ook de inmiddels landelijk verspreide campagne "wij gaan weer naar school" sluit aan bij het veelzijdige Leer in het Verkeer-pakket. Leer in het verkeer spreekt alle partijen – kinderen, ouders, school en gemeente – aan op één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag van kinderen.

x

Nu ook in België: