Landelijk Programma iCentrale

Nu het programma iCentrale Fase 2 ca. 100 deliverables en producten, 10 landelijke CROW standaards hebben opgeleverd, willen de 13 deelnemende bedrijven en 6 decentrale overheden met trots hun resultaten laten zien: volwaardige private multi-domein iDiensten! De ontwikkelde iDiensten hebben betrekking op de volgende domeinen:

  1. Bedienen en bewaken van tunnels as a service
  2. Op afstand bedienen en bewaken van bruggen en sluizen as a service;
  3. Uitvoeren van operationeel en tactisch verkeersmanagement as a service;
  4. Uitvoeren van stadstoezicht en -beheer as a sevice;
  5. Organiseren van crowdmanagement en/of cameratoezicht as a service;
  6. Verzorgen van parkeerbeheer en -management as a service.

Met de ontwikkelde en beproefde iDiensten willen de publieke en private partijen een transitie bewerkstelligen die alleen gezamenlijk kan worden gerealiseerd:

  • Van: in eigen publiek beheer uitvoeren van deze diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein;
  • Naar: geïntegreerde diensten door ook private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen.