Spark

Spark is hét parkeeradviesbureau van Nederland. Wij geven hands-on advies bij mobiliteits- en parkeervraagstukken over auto en fiets, van visie tot uitvoering.

PARKEREN
Wij weten alles van parkeren. Van auto's en fietsen. Hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn, hoe ze er uit moeten zien, wat ze kosten, welke waarde ze hebben, hoe je ze kunt exploiteren en beheren. Hoe je parkeren als onderdeel van je bereikbaarheidsopgave kunt zien. Van 'mobiliteit'. Hoe je jouw visie en ambitie daarop vertaalt in een concrete opgave.
Hoe je het betaalbaar maakt en houdt. Welke nieuwe technieken je kunt toepassen om het parkeren beter te maken voor de gebruiker én de beheerder. Hoe je het beste parkeergarages kunt laten bouwen. Hoe je dat aanbesteedt en hoe je parkeerapparatuur en parkeerdiensten inkoopt.

EEN WERELD TE WINNEN
We weten zelfs wat we nog niet weten. Daar doen we onderzoek naar. Zelf of met onze partners.

ONZE MARKTEN
Al jarenlang adviseren en ondersteunen wij gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, detailhandelaren, ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties en luchthavens. Zowel de bestuurders daarvan als diegenen die voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk zijn.

PRODUCTEN
De PARKEERBAROMETER is een initiatief van Spark met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 2008 maakt zij ontwikkelingen in het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen inzichtelijk en vergelijkbaar. Ga naar www.parkeerbarometer.nl

De PARKEERMONITOR is een laagdrempelige tool waarmee u in één oogopslag in een uniform overzicht ziet hoe uw parkeerproduct presteert. Ga naar www.spark-parkeren.nl/parkeermonitor

ELEKTRISCH LADEN EN PARKEREN
Welke laadpalen zijn geschikt voor mijn doelgroep? Hoeveel heb ik er nu en in de toekomst nodig? Hoe zorg ik dat de laadpalen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt? Waar moet ik rekening mee houden bij de aanleg of in beheer? Spark ondersteunt en adviseert met het maken van de voor u noodzakelijke keuzes.

PARKEERASSETMANAGEMENT
Als eigenaar van uw parkeervoorziening(en) ontzorgt Spark u als assetmanager in uw parkeeropgave. Wij treden op in uw plaats en verrichten, namens u, alle benodigde taken en functioneren als gedelegeerd opdrachtgever naar klanten, beheerder, leveranciers en overige stakeholders.