Monit data

De smartphone en tablet zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en de digitalisering gaat maar door. Zo gaat het ook bij parkeren. Waar vroeger de digitalisering zich vooral binnenskamers afspeelde om bedrijfsprocessen te automatiseren, gaat het nu steeds meer om betere informatie en dienstverlening aan uw klanten. In een wereld waarin steeds meer data beschikbaar is, is het van belang dat u uw eigen data goed ontsloten hebt.

Betrouwbaar en actueel weten wat er aan parkeerplaatsen beschikbaar is en hoe die ruimte gebruikt wordt. Dat vraagt nog steeds veel inspanning. Gegevens uit verschillende bronnen verzamelen, vergelijkbaar maken en zorgen dat ze juist zijn. Vervolgens de data omzetten om de gewenste informatie eruit te halen. Met meer dan 10 jaar ervaring in het verzamelen en analyseren van parkeerdata uit allerlei beschikbare bronnen, zorgen wij ervoor dat u betrouwbare informatie hebt.

Monit koppelt gegevensbronnen uit verschillende apparatuur, leveranciers-onafhankelijk, aan elkaar in één database, en laat u daaruit zien wat u wilt weten. Betrouwbaar en eenvoudig. Zo kunt u gegevens die in uw bezit zijn gebruiken om uw aanbod te verbeteren.

Actuele en historische informatie over de omvang, samenstelling en gebruik van uw parkeerareaal, op straat en in parkeergarages. Zo zorgt u dat de juiste gegevens beschikbaar zijn. Gegevens van het parkeerareaal, transacties, handhaving en de scan auto zijn geografisch beschikbaar. Bezettingsstatistieken van parkeerlocaties zijn in te zien. Zodat u weet wat er gebeurt en die informatie kunt gebruiken bij beleidsbeslissingen en bestuurlijke advisering.