Nationale Databank Wegverkeersgegevens

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.

Actuele verkeersgegevens (intensiteiten, snelheden en reistijden) over meer dan 10.000 km wegennet zijn opgenomen in de NDW databank. Iedere minuut worden de gegevens van 37.000 meetlocaties verwerkt. Naast de actuele verkeersgegevens worden ook statusgegevens verzameld en doorgegeven, zoals actuele en geplande wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen, filemeldingen, status (open/dicht) van bruggen en DRIP-informatie. Van de actuele verkeersgegevens wordt een historie opgebouwd die de wegbeheerders kunnen gebruiken voor beleidsanalyses.

De gegevens in de NDW-databank worden door de deelnemende overheden ingewonnen voor eigen gebruik. Maar de gegevens worden ook beschikbaar gesteld als open data. Daarnaast kent NDW een Data+Diensten overeenkomst. Dit is een wederkerige overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over de aanvullende diensten die NDW kan bieden bovenop de open data en de wederdiensten die de afnemers van de data daar tegenover stellen.