Keypoint Consultancy

Keypoint Consultancy is een adviesbureau voor verkeer en mobiliteit. Keypoint is een commerciële spin-off van de Universiteit Twente, met vestigingen in Utrecht en Enschede. De gedreven en deskundige adviseurs van Keypoint denken mee met de opdrachtgever, zijn pro-actief, hebben een open mind en zoeken naar vernieuwing. Keypoint biedt specialistische diensten waarbij we drie werkvelden onderscheiden: Verkeer, ITS en Gedrag.

Binnen het werkveld Verkeer adviseren we de opdrachtgever op het gebied van fiets, openbaar vervoer, verkeersanalyses en – ontwerp.

Het tweede werkveld betreft Intelligente Transport Systemen (ITS). Binnen dit werkveld staat het snijvlak tussen ICT en mobiliteit centraal, waarbinnen slimme oplossingen voor reisinformatiesystemen voor openbaar vervoer (DRIS), verkeersmanagement (DVM) en Coöperatieve systemen (C-ITS) worden begeleid. Daarbij helpen we de opdrachtgever vanaf de eerste vraag tot en met de realisatie en overdracht aan beheer.

Het derde werkveld is Gedrag. Hierbinnen werken we aan projecten zoals Beter Benutten, om reizigers slimmer van A naar B te laten gaan. Door bewuster keuzes wordt het gedrag van de reiziger beïnvloed. Binnen het werkveld Bewust Reizen worden de werkvelden Duurzaam Onderweg en Gericht Informeren optimaal gecombineerd.

Voor deze onderwerpen kunnen wij u van begin tot einde bijstaan, dus beginnend bij de beleidsontwikkeling, vervolgens de inhoudelijke advisering en uiteindelijk het project/procesmanagement bij de realisatie. Voorbeelden van onze projecten kunt u vinden op onze projectenpagina.

Wij komen graag een keer langs om nader kennis te maken en te bespreken hoe wij iets voor u kunnen betekenen.