Cycle Data

De Hybride Cycle Data Radar is een innovatief product op het gebied van contactloze fiets-tel meetsystemen, waarmee fietsdata gegenereerd kunnen worden met een nauwkeurigheid van vrijwel 100%, ook in de spitsuren. Gemeenten die de Hybride Cycle Data Radar gebruiken, hebben een beter inzicht in de fiets-verkeersstromen in hun gemeente. Daardoor kunnen zij het beleid op het gebied van mobiliteit en infrastructuur beter afstemmen op de werkelijke behoefte van de inwoners.

De fiets heeft nu al een belangrijke rol binnen het mobiliteitsbeleid van gemeenten, maar zal de komende tien jaar prioriteit gaan krijgen, met name in binnensteden. De overheid streeft naar zo min mogelijk milieu en ruimte belastende voertuigen door het gebruik van de fiets nog verder te stimuleren. De fiets draagt bij aan een betere bereikbaarheid, heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, vermindert files en verbetert de leefbaarheid, de gezondheid en de economie. De fiets neemt in de binnensteden weinig ruimte in en is daarom de ideale oplossing voor het ruimtelijke probleem.