Light Surface Control

Optische diensten en - producten voor de infrastructuur. Expertise- en competentiecentrum voor licht en lichtreflectie. Dynamisch bedrijf gericht op (praktijk-) meting, onderzoek en productontwikkeling. Actief in Nederland, Duitsland en Denemarken.

1. Praktijkmeting en onderzoek openbare-, sportveld- en tunnelverlichting

2. Praktijkmeting en onderzoek (retro-) reflectie van bouwmaterialen, belijningen, wegmarkeringen, bebakening en bebording

3. Laboratorium- en praktijkmetingen voor wegdekreflectie (CROW 2017)

4. Producten voor de infrastructuur o.a. retroreflectie-materialen op maat gemaakt "customer made"

5. Belichting (energieneutraal) van bebording en signs