Arcadis

Nieuwe mobiliteit is nu al realiteit.
De economie draait weer op volle toeren. Op veel plaatsen wordt volop gebouwd. Dit alles leidt tot meer mobiliteit en tot veranderende behoeften. We verlangen zekerheid over reis- en transporttijden, gemak en comfort. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijven en onze leefomgeving gezond. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven.

Arcadis werkt met opdrachtgevers en in publiek/private coalities aan duurzame, integrale oplossingen die bijdragen aan:

  • vitale, bereikbare steden en regio's, waar concurrentiekracht en leefbaarheid in balans zijn;
  • bereikbaarheid onder extreme omstandigheden: bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering, grote events, grootschalig onderhoud van infrastructuur en tijdens nieuwbouw en transformatie-programma's van steden;
  • toekomstbestendige ontwikkeling van het mobiliteitsnetwerk: zowel wegen, spoor, water als hubs;
  • beïnvloeding van mobiliteitsgedrag: mobility as a service, verkeersveiligheid etc.;
  • inpassing van Mobility as a Service (MaaS), Smart Mobility, zelfrijdende voertuigen (CAV) en big data en geavanceerde analytics in mobiliteitsbeleid.

Klik hier voor meer informatie en tips over nieuwe mobiliteit.

Arcadis. Improving quality of life.