Orange Power Systems

Op de Vakbeurs Mobiliteit introduceert het Vughtse bedrijf Orange Power Systems, de eerste oplaad-Amsterdammertjes. De beroemde Amsterdammertjes kunnen daarmee ingezet gaan worden om auto's op te laden. De markt voor elektrisch oplaadbare auto's, e-cars, wordt steeds groter en daarmee ook de behoefte aan goed bereikbare oplaadpunten. De wildgroei van deze laadsystemen, wordt vaak als verstorend voor het - al dan niet historische - straatbeeld gezien.

Dit was reden voor technisch directeur Sjors van de Zanden, om een oplaadsysteem te verwerken in een bestaand Amsterdammertje. Volgens Van de Zanden past een dergelijk laadpunt perfect in het Amsterdamse straatbeeld, zowel aan de grachten als in gewone woonwijken. De stad heeft zo'n kleine 800 laadpunten, alsmede zo'n 38.000 Amsterdammertjes, ruim voldoende om aan de toenemende vraag voor laadkasten te voldoen.

'Uiteraard is dit oplaadsysteem ook in andere steden te gebruiken en beperken wij ons niet tot Amsterdam.' Dit systeem stelt gemeenten in de staat om het straatbeeld te bewaken en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende behoefte en noodzaak voor laadpunten. Nederland kende, van alle West-Europese landen, de sterkste groei in het aantal verkochte elektrische auto's. De markt steeg met 132 procent.

Orange Power Systems is gespecialiseerd in het leveren en exploiteren van stroomvoorzieningen in de (semi) openbare ruimte, zoals o.a. (mobiele) marktkasten, truckerskasten, walstroom- en waterkasten.