SWECO NEDERLAND

Sweco is het grootste ingenieursadvies- en architectenbureau in Europa. Bij Sweco ontwerpen en ontwikkelen we de samenlevingen en de steden van de toekomst. We zijn de meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise. Onze experts zijn gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement. We bedenken maatregelen die zorgen voor een adequate en efficiënte manier om het verkeer af te wikkelen en de nadelige effecten van files te bestrijden. Ook ontwikkelen we zelf innovaties, zoals Smart Traffic en Intergroen.