Parkeer Netwerk Nederland

Parkeer Netwerk Nederland is het netwerk voor personen, bedrijven en instellingen die zich (bedrijfsmatig) bezighouden met parkeren.

Parkeer Netwerk Nederland is een ontmoetingsplaats met (inter)actieve informatie-uitwisseling zowel in het virtuele als persoonlijk netwerk. Als een neutrale, onafhankelijke organisatie is Parkeer Netwerk Nederland geen belangen-organisatie, geen kennisplatform of branchevereniging. Wij zijn een verzamelpunt van bedrijven, mensen en informatie met als onderwerp parkeren in Nederland. Naast een actueel informatie portaal zullen wij, samen met u, regelmatig evenementen organiseren. U kunt dan onderling nader kennismaken en kennis opdoen.

Parkeer Netwerk Nederland wil zijn:
● het netwerk voor iedereen die betrokken is bij parkeren in Nederland
● proactief, informerend, opiniërend en signalerend
● faciliterend, onafhankelijk en neutraal

Parkeer Netwerk Nederland treedt naar buiten met:
● informatievoorzieningen op alle fronten van de parkeersector (publicaties, bijeenkomsten, evenementen, etc.)
● trends, innovaties en ontwikkelingen in de sector
● nieuwswaardigheden