Andes

Andes biedt met het LTC Platform een totaaloplossing voor het beheer van de openbare ruimte in steden. Het voorkomen van omgevingshinder en het verhogen van de leefbaarheid staan hierin centraal.

Middels een intelligente integratie van geo-informatie zien aannemers en netbeheerders waar zij rekening mee moeten houden bij de aanvraag van een vergunning, het melden van graafwerkzaamheden en het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Aanvragende partijen hebben in LTC direct zicht op alle activiteiten van een gemeente, zoals geplande (weg)werkzaamheden en evenementen. Data in LTC kan vervolgens door de gebruiker in diverse technische formaten gedeeld worden met stakeholders, zoals veiligheidsregio's, bedrijven, overheden en burgers.

LTC staat voor:

• Regie op planning en uitvoering;
• Inzicht in plannen en afspraken;
• Veiligheid en bescherming van assets;
• Minimaliseren van omgevingshinder;
• Verhogen van de leefbaarheid in een gebied.

Conflictsignalering, vroegtijdige afstemming, kaartlagen, betrouwbare data en communicatie met stakeholders zijn mogelijk met en onderdeel van het LTC Platform.
Beheer van de openbare ruimte met LTC, ten behoeve van de leefbaarheid van uw stad!

Meer weten? Kom dan op langs op de Andes stand: 2.128.