Technolution

Slim omgaan met verkeer alleen is niet voldoende om een stad of regio vitaal en leefbaar te houden. Flexibel kunnen omspringen met sterk fluctuerende vraag en aanbod van verkeer, ruimte en energie vraagt het intelligent combineren van assets.

Inmiddels zijn er op papier vele voorbeelden voorhanden om hier invulling aan te geven. Technolution helpt u ook bij het daadwerkelijk realiseren van deze ideeën. Kom bij ons langs en laat u inspireren door geïmplementeerde praktijkvoorbeelden van slimme openbare verlichting, groene golven-apps, fiets DRIP's en meer.

Als basis zet Technolution MobiMaestro in. MobiMaestro is het platform voor gecoördineerd netwerk breed verkeersmanagement. Stem uw verkeersstrategie af op beleidsdoelen, integreer al uw verkeersinstrumenten en werk binnen een open architectuur, zodat alles met elkaar verbonden kan worden. Het systeem is modulair op te bouwen; zo groeit MobiMaestro met u mee.