VIA

Een perfect beeld van bereikbaarheid en veiligheid met de Digitale Collega

Real-time file informatie of feiten over het aantal ongevallen. Op het gebied van verkeer en mobiliteit zijn talloze gegevens beschikbaar. Denk hierbij aan de complexiteit van Floating Car Data en de BRON-gegevens. Maar hoe zet je deze data in?

VIA heeft gespecialiseerde software ontwikkeld waarin die complexe data betrouwbaar en optimaal worden gebruikt. Deze Digitale Collega geeft u snel en laagdrempelig zicht op de verkeerssituatie.

Welk signaal geven de actuele ongevallengegevens af? Waar wordt structureel te hard gereden en wat is de snelheid? En op welke wegen is de doorstroming een probleem? Met de VIA Software heeft u de antwoorden op deze vragen binnen handbereik; uw Digitale Collega brengt alles overzichtelijk in beeld.

VIA is een verkeerskundig ICT-bureau dat - samen met overheden, wegbeheerders en politie - streeft naar een veilig en vlot verkeer. Ons doel: minder ongevallen en minder verkeersproblemen die leiden tot onveilige situaties.